Team OPs projekter

Team OP er en dynamisk og rummelig arbejdsplads, hvor praktikanter og ansatte har stor selvbestemmelse og mulighed for at sætte deres talenter i spil i forskellige projekter.

Vores projekter falder overordnet i tre kategorier:
1) Bæredygtig By – Bæredygtighed og biodiversitet:

Vertikal farming: TeamOP har etableret vertikal farming i SOF i samarbejde med Nabo Farm. Vertikal farming er en metode, hvor mikrogrønt dyrkes i vand, på stablede hylder med energi fra LED-pærer. I vores minifarm har vi bl.a. ærteskud, solsikkeskud, sennepsskud og rucola. Ved vertikal farming er der flere miljømæssige fordele, f.eks. at afgrøderne kan dyrkes lokalt – i vores tilfælde i kælderen under kantinen. 

Trash Heroes: TeamOP samarbejder med TMF og BUF om at lave den bedst mulige udrulning af Københavns Kommunes nye affaldsplan. Vi er derfor involveret i planlægning, koordinering, formidling og levering af sorteringsspande til børnehaver, skoler og lignende. Selve leveringen sker på eldrevne ladcykler, så vi kommer smidigt og grønt gennem byen.

Biodiversitet: TeamOP er i færd med at udvikle et tilbud om biodiverse haver rettet mod kommunale adresser og botilbud. Dette involverer omlæggelse af monotone græsplæner til “vilde haver” med blomster, insekthoteller, regnvandopsamling, rehabilitering af skadede pindsvin, m.m. De vilde haver skal være med til at forbedre beboernes udeoplevelse, minimere vedligeholdelsesomkostninger, samt bidrage til byens generelle biodiversitet. 

Lokal kompost: TeamOP har med støtte fra lokaludvalget iværksat etableringen af et komposteringsområde til gavn for de lokale villaejere. I samarbejde med TeamOP skal brugere af Sundby Væksthus stå for det praktiske arbejde i forbindelse med kompoststationen.


2) Medieværkstedet – Grafisk arbejde, IT, kommunikation, podcast og SoMe.

Medieværkstedet: TeamOPs medieværksted løser opgaver internt i Københavns Kommune. Hovedopgaverne består af kommunikation, SoMe, app-udvikling, videoproduktion, fotografering,  IT-opgaver og grafisk design af plakater, flyers, kataloger og lignende. 

Spiludvikling: Der udvikles aktuelt rehabiliteringsspil til brug i BCHs fysioterapi og ergoterapi. Spillene er specialdesignet til touchskærme og vil indgå i den motoriske træning.


3) Pædagogisk Team – Formidling, aktiviteter, understøtte driften i BCH og sociale events.

Pædagogisk team: TeamOPs pædagogiske arbejde understøtter den pædagogiske drift i BCH, hvor der er særligt behov. Vi står for at tilbyde borgere med handicap noget ud over det sædvanlige, f.eks. i form af sociale og kreative events eller fællestræning i vores eget træningslokale.